Συγκριτικός Πίνακας Πακέτων Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά τι περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο ιστοφιλοξενίας που παρέχουμε. Τα πακέτα μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Εξασφαλίζουμε την ιδανικότερη λύση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της δικής σας ιστοσελίδας.

Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν χρέωση ανά μήνα και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η υπηρεσία παρέχεται σε ετήσια βάση.
κατηγοριες υπηρεσιων Basic Standard Exclusive
€ 3,50 € 6,70 € 12,50
Παρεχόμενος χώρος στον δίσκο. 512 Mb 1 Gb 3 Gb
Μηνιαίο Traffic 25 Gb 40 Gb 100 Gb
Φιλοξενία σε Cloud VPS
Μέσο Αποθήκευσης SSD HA SSD HA SSD HA
Intel Xeon Processor 3 Cores
VPS RAM 4 GB DDR3 4 GB DDR3 4 GB DDR3
Λογισμικό cPanel.
Πρόσβαση μέσω FTP 24/7
Εύκολη Δημιουργία Backup
Λογαριασμοί email.1
Βάσεις Δεδομένων 2 5
Addon Domains2 3
Subdomains3 3
Εφαρμογή Apache SpamAssassin
Στατιστικά Επισκεψιμότητας
Managed Server
Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα

1Στο πακέτο basic υπάρχει η δυνατότητα απεριόριστων λογαριασμών email. Ενημερώνουμε ότι ο όγκος των είσερχομένων μηνυμάτων προτού αυτά ληφθούν από τον παραλήπτη και διαγραφούν από τον διακομιστή, αθροίζεται με τον όγκο του περιεχομένου της ιστοσελίδας που φιλοξενείται στον διακομιστή. Για την εύρυθμη λειτουργια της υπηρεσίας, το συνολικό άθροισμα του όγκου σε κάθε στιγμή, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το σύνολο των Mb χώρου στον δίσκο που παρέχεται σε αυτό το πακέτο φιλοξενίας.

2,3Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον addon domains ή subdomains αν το επιθυμείτε χωρίς να αλλάξετε πακέτο φιλοξενίας. Το κόστος για κάθε επιπλέον addon domain ή subdomain είναι 3,00 € / έτος

4Η υπηρεσία διαχείρισης του Server είναι προαιρετική και αφορά σε θέματα monitoring, backup, παραμετροποίησης επιμέρους εφαρμογών όπως το Apache SpamAssassin και καθημερινής ενημέρωσης και βελτιστοποίησης των λειτουργιών του Server. Η υπηρεσία δεν αφορά φιλοξενία ιστοσελίδας.

Συγκριτικός Πίνακας Πακέτων Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Κάντε κλικ σε κάθε χαρακτηριστικό του παρακάτω πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνεται σε κάθε έτοιμο πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδας που παρέχουμε.
Τα πακέτα μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Εξασφαλίζουμε την ιδανικότερη λύση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της δικής σας ιστοσελίδας.

Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν χρέωση ανά μήνα και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η υπηρεσία παρέχεται σε ετήσια βάση.
Τιμές Πακέτων

Παρεχόμενος χώρος στον δίσκο

Μηνιαίο Traffic

Φιλοξενία σε Cloud VPS

Μέσο Αποθήκευσης

Intel Xeon Processor 3 Cores

VPS RAM

Λογισμικό cPanel

Πρόσβαση μέσω FTP 24/7

Εύκολη Δημιουργία Backup

Λογαριασμοί email

Βάσεις Δεδομένων

Addon Domains

Subdomains

Εφαρμογή Apache SpamAssassin

Στατιστικά Επισκεψιμότητας

Managed Server
Dazzlink Κατασκευή Ιστοσελίδων Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Demo