Αναβάθμιση Ιστοσελίδας

Μια νέα υπηρεσία από την Dazzlink για την ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας σας είναι η υπηρεσία Αναβάθμισης Ιστοσελίδας. Η υπηρεσία αυτή αφορά στον τακτικό έλεγχο της ιστοσελίδας σας, ωστε να εγγυόμαστε πάντα την λειτουργία της σελίδας σας στην τελευταία έκδοση της πλατφόρμας πάνω στην οποία δημιουργήθηκε, και του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία, καθώς όλες οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων CMS (Joomla!, Wordpress, Drupal) αποσκοπούν στην διόρθωση σφαλμάτων (bugs) των προηγούμενων εκδόσεων καθώς και στην διόρθωση κενών ασφαλείας που εντοπίζονται.

Τι περιλαμβάνει η Υπηρεσία Αναβάθμισης Ιστοσελίδας;

  • Τακτικός Έλεγχος της έκδοσης του Framework και αναβάθμισή του στην νεότερη.
  • Τακτικός Έλεγχος της έκδοσης του Template και αναβάθμισή του στην νεότερη.
  • Τακτικός Έλεγχος της έκδοσης των προσθέτων (plugins) που έχουν χρησιμοποιηθεί και αναβάθμισή τους στην νεότερη διαθέσιμη έκδοση.
  • Backups και έλεγχος λειτουργίας παραμετροποιήσεων της ιστοσελίδας.
  • Αποκατάσταση Ιστοσελίδας με επαναφορά στην πιο σταθερή έκδοση αν κριθεί απαραίτητο.
Η υπηρεσία αφορά σε όλα τα πακέτα κατασκευής ιστοσελίδας που έχουν γίνει από την ομάδα της Dazzlink. Ιστοσελίδες τρίτων web developers αναλαμβάνουμε μόνο μετά από έλεγχο της ιστοσελίδας σας. Όλα τα πακέτα κατασκευής ιστοσελίδας της Dazzlink συνοδεύονται από 3 μήνες δωρεάν αναβαθμίσεων.
Dazzlink Κατασκευή Ιστοσελίδων Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Demo