Κατασκευή Minisite

Ολοκληρωμένη κατασκευή Minisite με 120 €

Η ιδανικότερη μορφή παρουσίασης για μικρότερες ιστοσελίδες με περιορισμένη πληροφορία, όπως μια απλή εταιρική παρουσίαση στο διαδίκτυο ή ιστοσελίδες που εξυπηρετούν έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό όπως είναι η παρουσίαση ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας ή ενός mobile app είναι το one page layout ή αλλιώς single page layout.

Τα οφέλη μιας σελίδας "all in one" είναι σημαντικά, καθώς η συμπύκνωση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας πολλών ενοτήτων σε μια, δίνουν την αίσθηση μιας πιο μοντέρνας εμφάνισης, είναι πιο εύχρηστα και το κυριότερο, δίνουν σε μια περιορισμένη πληροφορία μεγαλύτερη βαρύτητα.

Μελέτη που έγιναν σε μεγάλο αριθμό χρηστών (> 40.000), που τους παρουσιάστηκε μια ιστοσελίδα multi page και η ίδια ιστοσελίδα one page, έδειξε μεγαλύτερο ποσοστό conversion (net signups) κατά 37,5% στην τελευταία έναντι της πρώτης.

Χαρακτηριστικά:

  • Άρτια Αισθητικά Προβολή
  • Λειτουργική Παρουσίαση
  • Responsive Design
  • Φόρμα επικοινωνίας
Dazzlink Κατασκευή Ιστοσελίδων Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Demo