Υπηρεσία Κατασκευής Ιστοσελίδας κατάλληλης για πρόσβαση από ΑΜΕΑ

Ιστοσελίδες κατάλληλες για πρόσβαση από ΑΜΕΑ

Στην Dazzlink μπορούμε να αναλάβουμε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας ακολουθώντας τα πρότυπα WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), ώστε η ιστοσελίδα σας να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για να είναι προσβάσιμη από ΑΜΕΑ.

Οι οδηγίες WCAG 2.0 θα λάβουν υπόψη όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες χρηστών με:

 • τύφλωση,
 • χαμηλή όραση,
 • αδυναμία διάκρισης ή παραμόρφωση των χρωμάτων,
 • κώφωση,
 • απώλεια ακοής,
 • νοητικές δυσκολίες,
 • αναπηρίες ανάγνωσης,
 • διαταραχές ομιλίας,
 • παράλυση, αδυναμία και άλλα προβλήματα κίνησης και συντονισμού των άκρων,
 • φωτοευαισθησία,
 • και συνδυασμούς των παραπάνω.

Τα έργα που παραδίδουμε είναι πιστοποιημένα σε επίπεδο AA και AAA (Level AA Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 2.0 & Level AAA Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 2.0) και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.


Χαρακτηριστικά:

 • Επιλογή κατάλληλων χρωματικών συνδυασμών
 • Ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων με εργαλείο αλλαγής μεγέθους γραμματοσειράς
 • Ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων με εργαλείο αλλαγής contrast
 • Φωτογραφίες με περιγραφή κειμένου για άτομα με μειωμένη όραση
 • Ενσωμάτωση λογισμικού TTS
Dazzlink Κατασκευή Ιστοσελίδων Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Demo